معرفی میلیارد

حجم فایل : 527.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا معرفی میلیارد
جلسه دوم در این مبحث می خواهیم طبقه ای دیگر از اعداد را به شما معرفی کنیم صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان هزارها میلیون ها میلیاردها تمام قوانین عددنویسی از جمله نوشتن به رقم و حروف و یا مقایسه ی اعداد و ......در مورد طبقه میلیارد هم صادق است پاسخ دهید.


1- قیمت یک آپارتمان 500 متر مربعی به ازاء هر متر مربع 000و700و3 تومان را محاسبه کنید:
(یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان) 2- محل تقریبی عدد داده شده را روی محور نمایش دهید: میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد محل تقریبی عدد مقایسه کنید: 3- جاهای خالی را با اعداد و عبارت مناسب پر کنید 000و000و 630 از ........................ یک میلیون ساخته شده است.

720و400و13 از 4 تا .........................و13 تا .....................و7 تا .......................و2 تا ده تایی ساخته شده است. 630 تا 100 هزار تایی 1 میلیون 100 تایی نکته ای برای ضرب و تقسیم اعدادی که جلوی آن ها صفر وجود دارد. حالا پاسخ دهید: جواب تقسیم یا خارج قسمت 3- هر بسته کاغذ 500 تایی اگر 5 سانتی متر ضخامت داشته باشد ،به سوالات پاسخ دهید:


یک بسته 1000 تایی کاغذ چه ضخامتی دارد؟
- یک بسته ی 000و000و1 تایی چه ضخامتی دارد؟ ضخامت بسته ی 1 میلیون تایی کاغذ را به متر تبدیل کنید: متر 4- جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید:

صدتا ده میلیون می شود.................................

50 تا 70 میلیون می شود............................ 1 میلیارد 3 میلیارد و پانصد میلیون پایان...